Endring av trinnvurderingstimer trinn 3

Centrum Trafikkskoler

Endring av trinnvurderingstimer trinn 3

Fra 20.06.24 har Statens vegvesen gjort endring i trafikkopplæringsforskriften punkt 7.5 trinnvurdering trinn 3. Tidsforbruket er endret fra 45 min til 60 min, dette er gjort for at du som elev skal få bedre tid til å vurdere og reflektere over om måloppnåelse i trinn 3 er nådd og om du er klar for å gå videre til trinn 4. Endringen gjelder for alle førerkortklasser vi tilbyr. Når tidsbruken økes så fører denne endringen med seg en prisjustering.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo